بیش از 4دهه فعالیت مستمر و پویا

استانداردها

تمامی محصولات این مجتمع تولیدی ، دارای استاندارد ملی ایران و تحت پوشش بیمه ایران می باشد .

تولید

این مجتمع تولیدی بتنی به عنوان اولین و قدیمی ترین واحدهای تولیدی در غرب استان خراسان بزرگ در زمینه تولید بتن آماده ، قطعات پرسی و قطعات پیش ساخته بتنی مشغول به فعالیت میباشد.

مشتری مداری

مشتری مداری جدید ترین رویکرد بازاریابی و نقطعه تکامل آن است که یک استراتژی جامع برای اداره و هدایت ، رشد و توسعه سازمانهای تجاری در جهان می باشد .

تحقیق و توسعه

فعالیت های خود را بر تولیدات متمرکز کرده است ، که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیک می باشد .

گواهینامه ها

خدمات ما

کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه به عنوان ...

شرح خدمات مهندسی و آزمایشگاهی

لورم ایپسوم به راحتی متن ساختاری چاپ و نشر را در بر میگیرد.

واحد تحقیق و توسعه R&D

فرآورده های بتنی بتون اسوه ، اهتمام جدی به تداوم کیفیت ...

برخی از مشتریان ما

آخرین و مهمترین پروژه های انجام شده توسط ما.

10500 +

پروژه تکمیل شده

1280 +

مشتریان خوشحال

2550 +

کارکنان ما

580 +

جوایز