• GooglePlus
  • Linkedin
  051 - 44 21 7300

به دلیل نیاز مبرم پروژه های احداث ، بازسازی و نوسازی شهری ، به جداولی که از دوام  و کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد و پیوسته شهرداری ، دهیاری و سازمان های بزرک ، حفظ  و ارتقاء دائمی کیفیت محصولات ، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب آنها از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از جداول بتنی تولید این مجتمع تولیدی می باشد. نظارت دائمی آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر کیفیت محصولات تولیدی و نیز تائیدیه معاونت فنی و عمرانی شهرداری سبزوار باعث ایجاد پشتوانه محکمی بر مشتریان مجتمع بتنی بتون اسوه شده است .  پایداری بلند مدت برخوردار باشند ، بخشی از فعالیت  مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه به تولید جداول ماشینی پرسی با کیفیت بالا اختصاص یافته است. در تمامی مراحل تولید ، عمل آوری ، چیدمان ، بسته بندی ، حمل و تخلیه قطعات پیش ساخته بتنی در این مجتمع تولیدی ملاحظات آیین نامه بتن ایران )آبا (و موسسه بتن آمریکا (ACI) به دقت لحاظ شده است.