یکی از محصولات مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه بلوک های دیواری یک طرف بسته می باشد .

در تولید بلوک های دیواری ، نهایت دقت در طرح اختلاط بتن لحاظ شده است تا ضمن کیفیت در قطعات ، حداکثر مقاومت فشاری و خمشی حاصل شود ، بطوریکه در صورت رعایت طرح اختاط مناسب می توان به مقاومت فشاری در حد 100 کیلوگرم بر سانتی متر مربع دست یافت.

استفاده از دانه های با PH مناسب (حدود 7)در محصولات باعث شده است تا دراز مدت آسیبی به کانال های تاسیسات و لوله های ساختمان وارد نشود.

اجرای انواع ملات و اندودهای متداول با بلوک های مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه ، به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جذب آب مناسب آن به آسانی انجام می گیرد.

همچنین نزدیکی ضریب انبساط حرارتی این بلوک ها با مات و همچنین افت و خزش ناچیز آن ، از ایجاد ترک در مات و اندود در دراز مدت جلوگیری می کند.