به دلیل نیاز مبرم پروژه های احداث، بازسازی و نوسازی شهری، به جداولی که از دوام و کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد و پیوسته شهرداری، دهیاری و سازمان های بزرگ، حفظ و ارتقا دائمی کیفیت محصولات، تنوع زیادی در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب آنها از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از جداول بتنی تولید این مجتمع تولیدی می باشد.نظارت دائمی آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر کیفیت محصولات تولیدی و نیز تائیدیه معاونت فنی و عمرانی شهرداری سبزوار باعث ایجاد پشتوانه محکمی بر مشتریان مجتمع بتنی بتون اسوه شده است.پایداری بلند مدت برخوردار باشند بخشی از فعالیت مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه به تولید جداول ماشینی پرسی با کیفیت بالا اختصاص یافته است. در تمامی مراحل تولید، عمل آوری، چیدمان، بسته بندی، حمل و تخلیه قطعات پیش ساخته بتنی در این مجتمع تولیدی ملاحظات آیین نامه بتن ایران(آبا) و موسسه بتن آمریکا(ACI) به دقت لحاظ شده است.