بخاطر حضور مهندسين طراح و ماشين آ لات مدرن طراحی و ساخت انواع قطعات بتنی سبک و سنگين با مشخصات فنی ويژه و خاص برای کاربری های مختلف، ديوارهای بتنی ساده و طرح دار، ساختمانهای پيش ساخته پايه روشنائی و دکل و تير چراغ برق ، سنگر و بيمارستانهای صحرائی ، گلدان خيابانی ، فلاورباکس و اشکال هندسی و انواع قطعات مبلمان شهری ، انواع لوله های بتنی و انواع کول ، انواع آجرهای بتنی ، انواع سنگ فرشهای بتنی از ديگر توانمنديهای طراحی و ساخت مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه ميباشد.