ایمنی حمل و نقل یکی از زیر بخش های اصلی در زمان بهره برداری از جاده ها و معابر می باشد . استفاده از حفاظ های بتنی (نیوجرسی) با ابعاد و مشخصات مناسب در جداسازی معابر و جاده ها ، به سبب توانایی بالا در کنترل خودروهایی که از مسیر منحرف می شوند ، می تواند بخش قابل توجهی از خسارات جانی و مالی تصادفات را کاهش دهد .

یکی از محصولات مجتمع تولیدی بتنی بتون اسوه تولید انواع نیوجرسی های دو طرف با استفاده از بتن با مقاومت و دوام بالا می باشد . استفاده از دانه بندی مناسب در طرح مخلوط این قطعات با نسبت آب به سیمان پایین به همراه استفاده از فوق روان کننده های نسل جدید ، باعث شده تا بتن این قطعات با مقاومت و دوام بالا در برابر شرایط محیطی و تغییرات آب و هوایی ساخته شود .